Informationshantering - Vi skapar effektiva, säkra och skalbara lösningar för Content Management, Web Content Management och/eller  Content Intelligence. Samverkan genom effektiv information

Kontaktaoss

Vi kan Enterprise Content Management

Med fokus på smart konfigurering bygger vi användbara, flexibla och säkra lösningar. Oavsett avdelning. Oavsett process. Åt hela organisationen.

ECM - Enterprise Content Management

ECM, Enterprise Content Management, är ett samlingsnamn för de olika tekniker, strategier och metoder som används för att fånga eller skanna, hantera, ge tillgång till, integrera, mäta och lagra information. ECM fungerar som ett komplement till dina vanliga affärssystem och effektiviserar alla affärsprocesser inom en organisation. På Stonebeach har vi lösningen för dig!

Dokumenthanteringssystem

Inom alla organisationer finns ett behov av processer och klara riktlinjer för hur man hanterar dokument. Börja inifrån, med de reella krav organisationen har. Externa krav som maskindirektiv, ISO med flera. Sedan de interna krav ni har och därefter kommer användarna. Vägen till att få alla att förstå och efterleva detta kan verka knepig och kännas oändlig. Med ett system för dokumenthantering blir detta enkelt.

Ärendehantering - Case Management

Genom att hantera data, relationer, dokument och processer ges möjligheter att effektivt hantera ärenden och fatta bättre beslut. Med en ärendehanteringsstrategi för att lösa affärsproblem får man en fullständig bild över all den information som behöves för att slutföra ett arbete. Ett ärendehanteringssystem ger en fullständig bild av hela ärendet!

Vi blir fler!

Vi har förstärkt vårt konsultgäng med Johan Garzon.
Johan kommer direkt från skolan med nya fräscha kunskaper. Han började den 1 april 2017 och kommer bl.a. att skolas in på Oracle WebCenter Content. Johan ser fram emot att så snabbt som möjligt bli produktiv och hjälpa våra kunder att bli ännu mer effektiva.
Vi hälsar Johan varmt välkommen till vårt team.TCM - Transactional Content Management

Lösningar inom TCM fungerar som ett content management system till stöd för transaktioner och ärenden. Långt ifrån, och mycket, mer än att bara vara ett statiskt förvar av skannade bilder. Ett system från OnBase eller Oracle stöder avancerad processautomation och ärendehantering.

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om Vårt erbjudande? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så ligger du alltid först i kön när det händer något nytt. Din e-postadress stannar hos oss.
Upp